Tietosuojaseloste

Hoitava Tila
Y-tunnus: 2308361-1
Asemakatu 2, 15100 Lahti
050 303 1337
taru@hoitavatila.fi
www.hoitavatila.fi
www.facebook.com/hoitavatila

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Yrityksellemme on tärkeää, että voit varata ja käyttää palveluitamme turvallisin mielin,
luottaen siihen, että suojaamme yksityisyyttäsi.

Palveluidemme kannalta sekä Vello-ajanvarauspalvelumme viestinnän ja mahdollisen
maksupalvelun osalta tallennamme sinusta henkilötietoja. Tässä tietosuojalausekkeessa
kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Saat halutessasi tietoja siitä:
– Millaisia tietoja käsittelemme?
– Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?
– Kuinka kauan säilytämme tietoja?
– Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?
– Mihin tietoja siirretään?
– Mihin tietoja luovutetaan?
– Miten tiedot suojataan?
– Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?
– Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITTELEMME

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja:
Asiakastiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
Arkaluonteista terveystietoa ja syntymäaika kerätään hoitotapahtumien yhteydessä.
Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen tai muun yhteydenoton yhteydessä tai tapaamisten kautta.

Käynneistä yrityksemme www- ja Facebook-sivuilla kertyy myös selaustietoa (ip-osoite, katsotut sivut yms.), mutta näitä tietoja ei voida yhdistää henkilötietoihin.

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTÄMME JA MIKÄ ON KÄSITTELYN
OIKEUSPERUSTE?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Palveluiden toteuttaminen:
Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet varannut tai tilannut. Emme voi mahdollistaa varauksen tekemistä tai pitää sinuun yhteyttä ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.

Markkinointi:
Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle
suoramarkkinointiviestejä. Oikeutetun etumme perusteella käytämme tietoja puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin.

Lakisääteinen velvoite:
Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme
kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJA?

Säilytämme manuaalisesti kerättyä terveystietoa pääsääntöisesti vähintään viisi vuotta viimeisimmän käyntisi jälkeen. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän (Vello) tiedot säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän varauksen jälkeen.

Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen:
Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen:
Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme
automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä sinua
palvelleeseen henkilöön.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:
Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten. Hoitava Tila ei koskaan myy tai luovuta tietojasi kolmannelle
osapuolelle markkinointitarkoituksissa.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus:
Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen
tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen:
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sinua
palvelleeseen henkilöön.

Valitusoikeus:
Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän
tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Jos käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin
kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN?

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten
edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, lukitut tilat ja säilytysjärjestelmät, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä sinua palvelleeseen
henkilöön. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkko- ja/tai Facebook-sivuiltamme
(www.hoitavatila.fi ja www.facebook.com/hoitavatila).